×
Geri

HİDROJEN

Neredeyse tamamen sudan elde edilen Hidrojen (H), bitki büyümesi için gerekli olan 17 temel besleyiciden biridir.


Gübre Olmayan Elementler

Hidrojen, karbon ve oksijen ile birlikte, bitkilerin en büyük miktarlarda kullandıkları üç ana elementtir ve bitki büyümesi için yapı taşları görevi görürler.


FAYDA ANALİZİ

Fotosentez

Neredeyse tüm organik bileşikler ayrıca H atomları içerir, bu da bitkilerin fotosentez yoluyla su moleküllerinden aldıkları H'ye neden ihtiyaç duyduklarını açıklar.

Proton Gradyanları ve Bitki Solunumu

Hidrojen iyonları, hem fotosentezde elektron taşıma zincirini sürmeye yardımcı olmak için proton gradyanlarına yardım etmede hem de bitki solunumunda hayati öneme sahiptir.

Glikoz

Hidrojen, bitki enerjisi için glikoz üretmek üzere şeker ve diğer molekülleri oluşturmak için gereklidir.

Besin Detayları: Soya fasulyesi

Yapısal Element

Yapısal bir element olarak bilinen H, hem atmosferde hem de büyüyen ortamda bulunur.

Çıktıyı Nadiren Değiştirir

Hidrojen, nadiren sınırlayıcı bir besindir.

Element ve Bileşik

Hidrojen bir elementtir ve bir bileşik de olabilir. Bir element olarak H, tek protonlu, elektronlu ve genellikle nötron içermeyen en hafiftir. Bileşik H, iki H atomu bir elektron çiftini paylaştığında oluşur ve bir gaz şeklini alan kovalent bir bağ oluşturur.